Mikä yhtiömuoto kannattaa valita? Toiminimi vs. osakeyhtiö
Kun sinulla on liikeidea, jota haluat lähteä toteuttamaan, seuraava kysymys kuuluu: mikä yhtiömuoto kannattaa valita? Mikä olisi juuri tähän liikeideaan ja omiin tarpeisiin sopiva yhtiömuoto?

Kun sinulla on liikeidea, jota haluat lähteä toteuttamaan, seuraava kysymys kuuluu: mikä yhtiömuoto kannattaa valita? Mikä olisi juuri tähän liikeideaan ja omiin tarpeisiin sopiva yhtiömuoto?

Yhtiömuotoja on olemassa useita, keskitytään tässä kuitenkin kahteen yleisempään muotoon: toiminimi ja osakeyhtiö.

Toiminimi eli yksityinen elinkeinoharjoittaja (TMI)

Perustaminen on helppoa. Pelkkä ilmoitus kaupparekisteriin riittää eikä tarvittavaa pääomaa ole määritelty. Yhtiömuodossa yrittäjä tekee kaikki sitoumukset ja sopimukset omalla nimellään. Toiminimiyrittäjä vastaa toiminnastaan ja sitoumuksista liikkeeseen kuuluvalla ja henkilökohtaisella omaisuudellaan. Hän voi vastaavasti nostaa yrityksestä varoja halutessaan. Toiminimen omaisuus ei näin ollen ole erillään yrittäjän varallisuudesta.

Osakeyhtiö (OY)

Osakkeenomistajat tekevät kirjallisen perustamissopimuksen ja allekirjoittavat sen. Allekirjoituksella osakkeenomistaja merkitsee osakkeita, jotka ilmenevät perustamissopimuksessa. Osakeyhtiön pakollinen toimielin on hallitus. Yrittäjät ovat vastuussa osakeyhtiön toiminnasta sijoittamansa rahamäärän verran, eikä vastuu ylety yrittäjän henkilökohtaisiin varoihin kuten yksityisyrittäjällä.

1.7.2019 alkaen osakeyhtiö ei tarvitse enää osakepääomaa. Aiemmin osakepääoman tuli olla vähintään 2500 euroa.

Jatka lukemista niin kuulet mikä on suurin ero toiminimen ja osakeyhtiön välillä!

Tule mukaan bisnesiltaan ja opit mihin asioihin sinun kannattaa oikeasti keskittää aikasi ja energiasi!

Suurin ero toiminimen ja osakeyhtiön välillä on kirjanpidon muoto

Jokainen yritys on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitoon merkitään yrityksen tulot ja menot, varat ja velat samoin kuin tavaroiden ja palveluiden oma käyttö. Käytännössä kirjanpitoa tehdään keräämällä kaikesta toiminnasta tositteet ja kirjaamalla ne ylös.

Yhden- ja kahdenkertaista kirjanpitoa

Yksinkertaisimmillaan kirjanpito voidaan toteuttaa yhdenkertaisessa kirjanpidossa vaikka Excel-ohjelman avulla. Kirjanpito voidaan tehdä yhden- tai kahdenkertaisena. Yhden- vai kahdenkertaisen kirjanpidon vaatimukseen, vaikuttaa yrityksen koko, liikevaihto ja henkilöstön määrä.

Kirjanpito on pohjimmillaan yrityksen rahavirtojen seuraamista, ei sen kummempaa.

Tarkoituksena on merkitä kirjanpitoon rahan ja omaisuuden siirrot, joita yrityksen arkeen kuuluu, ja tallentaa tähän liittyvät tositteet. Yrityksen on voitava todentaa, että se maksaa veronsa oikein ja kirjanpitovelvollisuus on lakisääteinen.

Liiketoiminnan kuluihin hyväksytään oikeastaan kaikki yrityksen toimintaan tarvittavat kulut, oli kyse sitten työskentelykoneesta tai valmistettavan tuotteen materiaaleista. Kuittia, lippua, lappua ja liparetta siis kertyy.

Yhdenkertainen kirjanpito sopii toiminimiyrittäjälle

Kirjanpitoa on kahdenlaista: yhdenkertaista ja kahdenkertaista. Yhdenkertainen kirjanpito sopii useimmille toiminimille. Yhdenkertainen kirjanpito tarkoittaa, että yrityksen tulot ja menot merkitään vaikka allekkain. Tulot plussana ja menot miinuksina. Vedetään viiva alle ja lasketaan yhteen tuottaako liiketoiminta voittoa vai tappiota.

Yhdenkertaisen kirjanpidon tilikausi on kalenterivuosi. Ammatinharjoittajan ei tarvitse tehdä tilinpäätöstä tilikauden päätyttyä.

Milloin yhdenkertaisesta kirjanpidosta on siirryttävä kahdenkertaiseen kirjanpitoon?

Yhdenkertainen kirjanpito on muutettava kahdenkertaiseksi, mikäli liiketoiminta on selkeästi kasvanut, tai mikäli seuraavista kriteereistä kaksi tai useampi täyttyvät yrityksen päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella:

  • Taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  • Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai
  • Yrityksen palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä

Suositeltava tapa yrittäjille, joilla ei ole paljoa tositteita kirjanpidossaan.

Kahdenkertainen kirjanpito on pakollinen osakeyhtiömuodossa

Kahdenkertainen kirjanpito tehdään kirjaamalla kaikista liiketapahtumista vähintään kahdelle kirjanpitotilille. Kahdenkertainen kirjanpito tarjoaakin huomattavasti kattavammin tietoa yrityksen taloudesta. Se kertoo nopeasti yrityksen varat, velat ja omaisuuden. Kahdenkertaisen kirjanpidon perusteella laaditaan tilikauden tuloslaskelma ja tase.

Kahdenkertainen kirjapito on määritelty laissa tarkkaan, ja kirjanpidon tekemiseen suositellaankin yleisesti käytettäväksi kirjanpitäjän palveluita tai digitaalista kirjanpitopalvelua. Lopullinen vastuu yrityksen taloudenpidosta on yrittäjällä, vaikka kirjanpito olisikin ulkoistettu.

Opi kolmessa tunnissa kaikki, mitä jokaisen aloittavan yrittäjän pitäisi tietää!

Varaa paikkasi Bisnesiltaan™


Haluatko oppia selkeällä suomen kielellä yrittäjyyden perusteet ja saada vastaukset yleisimpiin yrittäjän mieltä askarruttaviin kysymyksiin tiivistetysti yhdessä paketissa? Niin mekin olisimme halunneet, kun perustimme Valmennusyhtiö Varapuun reilut 10 vuotta sitten.

Tästä syystä haluamme tarjota sinulle Bisnesilta™-valmennuksen, jonka aikana käymme läpi yrittäjyyden keskeisimmät asiat yrittäjän näkökulmasta selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa! Yrittäjyydestä tulee huomattavasti yksinkertaisempaa, kun tiedät mitä olet tekemässä ja mihin kannattaa keskittyä.

Bisnesillassa™ käymme läpi muun muassa…

  • Mikä on sinulle sopivin yritysmuoto.
  • Mitä eroa on työntekijän, yrittäjän ja sijoittajan ajatusmaailmalla.
  • Mitkä ovat menestyvän liiketoiminnan kulmakivet.
  • Mitä tarkoittaa olla itse itsensä pomo.
  • Mitä aloittavan yrittäjän kannattaa tehdä ja mihin käyttää aikaa.
  • Mitkä ovat yrittämisen yleisimmät kompastuskivet ja miten välttää ne.
  • Liiketoiminnan luvut – kannattaako kirjanpito tehdä itse? Miten hyödyntää verotuksen tulorajoja? Jne…

Tässä valmennuksessa puhutaan verotuksesta ja kirjanpidosta nimenomaan yrittäjän vinkkelistä selkokielellä. Voisiko olla niin, että yrittäjyydestä kannattaisi oppia yrittäjiltä..?

Varmista paikkasi Bisnesillassa™ ››


Valmennusterveisin,

Mikko Sjögren
Valmennusyhtiö Varapuun perustaja ja päävalmentaja
Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi
Systeemi on ainut asia, jonka liiketoiminnassa voi myydä – 5 askelta tehokkaan systeemin rakentamiseksi