3 asiaa mihin rahaa tarvitaan

Millainen on sinun suhteesi rahaan? Tuntuuko sinusta, että et tienaa tarpeeksi ja siksi et voi elää haluamaasi elämää? Voiko tuloilla, tai rahalla ylipäätään, ”ostaa” tyytyväisyyttä, turvallisuutta tai hyvinvointia?

Meillä jokaisella on olemassa erilaisia tarpeita ja toiveita. Näiden täyttämiseen me tarvitsemme rahaa. Brittiläinen filosofi John Armstrong on jakanut nämä toiveet ja tarpeet Maslown tarvehierarkian pohjalta kolmeen eri tasoon.

3 tasoa, johon rahaa tarvitaan

  1. Perustaso
    Perustarpeisiin kuuluvat katto pään päällä, ruoka sekä vaatteet. Eli nämä ovat hengissä pysymiselle välttämättömiä asioita. Mikäli meillä on puutetta rahasta niin, että tuo rahanpuute uhkaa näiden perusasioiden hankkimista, aiheuttaa se meille huomattavaa stressiä ja pahoinvointia.
  2. Keskitaso
    Keskitason tarpeet (tai oikeammin toiveet) ovat asioita, joita ostamme kasvaneen elintasomme mukaisesti ja oman sosiaalisen statuksemme nostamiseksi. Eli kun perustarpeet on täytetty, voimme käyttää rahaa muihin asioihin.
  3. Ylin taso
    Korkeimman tason tarpeet liittyvät oman itsemme toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Mitä nämä tasot tarkoittavat käytännössä?

Mitä nämä tasot tarkoittavat käytännössä? Miten me voisimme varmistaa, että koemme olomme turvalliseksi ja hyvinvoiviksi?

1. Perustaso

Jos meillä on elämässämme väliaikainen tai pysyvämpi kriisi, jonka myötä meillä ei ole rahaa ostaa ruokaa tai maksaa vuokraa, kuormittaa tilanne meitä ihan eri tavalla kuin noiden kahden ylemmän tason toteutumatta jääminen. Jotta voimme olla varmoja, että rahat riittävät tämän ensimmäisen tason tarpeiden täyttämiseen, kannattaa meillä olla jonkunlainen puskuri pahan päivän varalle. Silloin ei pääse syntymään tilannetta, että putoaisimme tyhjän päälle jos jotain yllättävää tapahtuu.

2. Keskitaso

Keskimmäinen taso kuvaa asioita joita hankimme, jotta vastaisimme oman ja ympäristön mielikuvaa siitä millä tavoin meidän taloudellisen asemamme pitäisi näkyä itsellemme ja ympärillemme. Sitä mukaan kun tulomme kasvavat, sitä mukaan elintasomme nousee ja se näkyy erilaisina hankintoina. Näistä hankinnoista saatu hyöty ja mielihyvä ovat useimmiten kuitenkin hyvin lyhytaikaista. Eli vaikka saamme tulojemme kasvun myötä ostettua lisää materiaa, ei se kuitenkaan tuo meille pitkäkestoista tyydytystä. Meidän kannattaa muistaa, että nämä statukseen liittyvät asiat aiheuttavat meille ostamisen lisäksi myös omistamisen kuluja. Eli jos meille tulee jokin yllättävä haaste vaikkapa työttömyyden tai sairastumisen muodossa, meidän kulurakenne on sellainen, että se helposti vetää näennäisesti hyvänkin talouden hankaluuksiin.

3. Ylin taso

Ylimmällä tasolla käytämme rahaa oman itsemme kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Sen avulla ilmaisemme itseämme ja kasvamme. Voimme myös käyttää rahaa läheistemme auttamiseksi. Tämä ylin taso on se, joka antaa meille pitkäaikaisimman tyydytyksen. Kehittämällä itseämme, opiskelemalla uusia asioita ja olemalla luovia voimme myös kehittää omaa kompetenssia sekä ansaintaa. Näin meillä on muuttuvassakin toimintaympäristössä enemmän mahdollisuuksia pärjätä ja mukautua uusiin tilanteisiin.

Huomion arvoista on se, että vaikka tämä kolmas taso tulee viimeisenä, se ei tarkoita sitä, että tuo keskimmäinen taso tulisi olla tyydytetty, jotta voisimme siirtyä kolmannelle tasolle. Päinvastoin. Me voimme valita, että panostamme suoraan kolmannelle tasolle ja ohitamme tuon keskimmäisen. Miten sinä haluaisit toimia?

Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan TalousTiistai -webinaariin. Webinaari järjestetään joka tiistai vaihtuvin ja mielenkiintoisin aihein.

Haluan kutsua sinut mukaan maksuttomaan webinaariin, jossa käyn tätä aihetta läpi vielä syvemmin, kun pohdimme mitä todellinen vauraus tarkoittaa. Ilmoittaudu mukaan täältä!

Kaikille meille on syntynyt median kautta tietty mielikuva rahallisesti hyvin pärjänneistä ihmisistä. Monesti heidät esitetään ahneina ja saatammekin ajatella, että jonkun henkilön menestys on poissa joltain toiselta. Mutta meneekö se oikeasti noin?

Nuorempana minulla ei ollut hajuakaan mitä todellinen vauraus tarkoittaa. Ajattelin, että vauraat ihmiset ovat syntyneet parempiosaisena samalla, kun minut oli tuomittu epäonnistumaan.

Tuntui, että tein kaikkeni, mutta silti epäonnistuin ja päädyin lopulta ulosottovelkojen maksajaksi. En osannut kuvitellakaan olevani joskus vauras ihminen, tuo sana ei kuulunut sanavarastooni.

Kun aloin opiskella rahataitoja ja sijoittamista, ymmärsin, että vauraus on paljon muutakin kuin pelkkää rahallista omaisuutta – ja mikä parasta: se on mahdollista ihan kenelle tahansa lähtökohdista riippumatta!

Olen nykyään yrittäjä, sijoittaja ja Rahataidonvalmentaja™. Olen auttanut satoja ihmisiä parantamaan henkilökohtaista talouttaan yksinkertaisten ja konkreettisten työkalujen avulla.

Tulevassa webinaarissa kerron mitä todellinen vauraus tarkoittaa, mihin sitä tarvitaan ja miksi jokaisen tulisi vaurastua!

Ilmoittaudu mukaan webinaariin täältä!

 

Nähdään webinaarissa!

Valmennusterveisin,

Petri Wirzenius
Entinen ulosottovelkojen maksaja, nykyinen Rahataidonvalmentaja™, joka on auttanut satoja ihmisiä parantamaan talouttaan konkreettisin työkaluin.

 

 

Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi
Uusi vuosi – vauraampi vuosi