Hyvää Yrittäjän päivää

Yrittäjyyteen tarvitaan rohkeutta ja hyvä liikeidea

Yrittäminen on suomalaisilla verissä. Suomessa on yli 280 000 yritystä. Valtaosa niistä, lähes 99 prosenttia, on alle 50 työntekijän pienyrityksiä. Viime vuosina uudet työpaikat ovat syntyneet nimenomaan näihin sekä keskisuuriin yrityksiin.Työ, työelämä ja työmarkkinat ovat jatkuvassa muutoksessa. Tulevaisuudessa yhä useampi työllistää itse itsensä ja moni tekee työtä välillä palkansaajana, välillä yrittäjänä, tai kumpaakin yhtä aikaa. Yhdelle yrittäjyys on alusta alkaen itsestäänselvyys, toiselle yrittäminen tulee ajankohtaiseksi myöhemmin elämässä.

Yrittäjyyteen saattavat innostaa esimerkiksi oman perheen yritystoiminnan jatkaminen, jossain asiassa hankittu osaaminen, mahdollisuus parempaan toimeentuloon tai kokeneemman yrittäjän esimerkki. Joka tapauksessa yrittäminen edellyttää omaa halua ja tahtoa, valmiutta yrittäjyyteen ja ennen muuta hyvää ja mielellään omintakeista liikeideaa. Se on perusedellytys menestymiselle.

Yrittämiseen tarvitaan myös sisua, paineensietokykyä, uskallusta ottaa riskejä ja vahvaa uskoa omaan liikeideaan. Ne kantavat myös silloin, kun ajat ovat taloudellisesti tai muutoin hankalat. Lisäksi oman talouden on syytä olla kunnossa ja riittävän alkupääoman järjestettynä joko omalla tai ulkopuolisella rahoituksella.

Suomalainen yhteiskunta kannustaa yrittäjyyteen esimerkiksi starttirahalla. Valmisteilla on myös uudistuksia, jotka mahdollistavat työttömyysetuuden käyttämisen uudenlaisena tukena kun työtön ryhtyy yrittäjäksi. Julkiset yritysneuvojat auttavat yrityksen perustamisessa ja rahoituksen järjestämisessä, esimerkiksi Finnvera tarjoaa erilaisia lainoja ja takauksia.

Usein ajatellaan, että yrittäjyys ja yrittäminen ovat yksinäistä puurtamista. Lait ja säädökset ovat kuitenkin muuttuneet ja vastaavat nykyään paremmin ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin. Yritysmuodot ovat joustavia, ja tiimiyrittäjyydellä, kuten osakeyhtiö- tai osuuskuntatoiminnalla, voi jakaa yrittäjyyteen liittyviä riskejä.

 

 

 

sisään Vaurastuminen
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi
62 ihmistä yhtä rikkaita kuin puolet maapallon väestöstä – ovatko veroparatiisit väärin?